20-612 Lublin, ul. Lasockiego 24
telefon: 081 53 445 44
faks: 081 53 444 33

Strukturę grupy tworzą Cumulus Agencja Reklamowa oraz Cumulus PR.

Początkiem powstania grupy było założenie w 1997 roku przez Jana Matysika Agencji Reklamowej Cumulus. Jednak wraz ze wzrostem liczby Klientów i ich wymagań potrzebna była coraz większa specjalizacja.

Część Klientów zlecała agencji działania wyłącznie o charakterze public relations, nastomiast inna część – była zainteresowana wyłącznie klasyczną reklamą.

W 2006 roku podjęliśmy decyzję o podziale firmy, co było naturalną konsekwencją zarówno ze strony rynku, jak i nowej, wewnętrznej organizacji pracy w firmie.

Agencja Reklamowa Cumulus obsługuje dużych, ogólnopolskich klientów.

Nasze działania z zakresu komunikacji marketingowej realizujemy
zawsze w trosce o długofalowy wzrost sprzedaży u naszych Klientów.
Aby osiągnąć takie rezultaty niezbędna jest właściwie
zrealizowana faza analityczna i badawcza. Jest ona podstawą do
tworzenia skutecznych strategii komunikacji marketingowych.

Specjalizujemy się w planowaniu strategii komunikacji marketingowej,
projektowaniu systemów identyfikacji wizualnej,
kampaniach reklamowych, produkcji spotów telewizyjnych
i radiowych, tworzeniu stron www i marketingu internetowym.

Zapraszamy do współpracy i zapoznania się z pełną ofertą.

ul. Lasockiego 24 (boczna Glinianej)

20-612 Lublin


Tel.: 81 53-445-44


Tel./faks: 81 53 444 33


E-mail: kontakt@agencjacumulus.pl

E-mail: info@cumuluspr.pl

Cumulus PR Sp. z o.o. jako największa agencja public relations we
wschodniej Polsce zajmuje się kompleksowym prowadzeniem działań PR.

Swoim klientom oferujemy kompleksowe i długoterminowe rozwiązania,
optymalnie kształtujące wizerunek organizacji w otoczeniu.
Nasze działania dopasowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów,
tak, by maksymalizować korzyści płynące z zaplanowanych działań.

W naszej ofercie znajdą Państwo m.in.: strategie pr,
relacje z mediami, pr korporacyjny, pr produktowy, pr wewnętrzny,
zarządzanie kryzysowe, szkolenia, materiały informacyjne, b2b,
eventy, konsultacje społeczne.

Zachęcamy do szerszego zapoznania się z pełną ofertą Cumulus PR.

Grupa Cumulus jest jedną z największych grup marketingowych we wschodniej Polsce.
Początkiem powstania grupy było założenie w 1997 roku przez Jana Matysika Agencji Reklamowej Cumulus.
Jednak wraz ze wzrostem liczby Klientów i ich wymagań potrzebna była coraz większa specjalizacja.
Strukturę grupy tworzą:

Agencja Reklamowa Cumulus obsługuje dużych, ogólnopolskich klientów.

Nasze działania z zakresu komunikacji marketingowej realizujemy
zawsze w trosce o długofalowy wzrost sprzedaży u naszych Klientów.
Aby osiągnąć takie rezultaty niezbędna jest właściwie
zrealizowana faza analityczna i badawcza. Jest ona podstawą do
tworzenia skutecznych strategii komunikacji marketingowych.

Specjalizujemy się w planowaniu strategii komunikacji marketingowej,
projektowaniu systemów identyfikacji wizualnej,
kampaniach reklamowych, produkcji spotów telewizyjnych
i radiowych, tworzeniu stron www i marketingu internetowym.

Zapraszamy do współpracy i zapoznania się z pełną ofertą.
Cumulus PR Sp. z o.o. jako największa agencja public relations we
wschodniej Polsce zajmuje się kompleksowym prowadzeniem działań PR.

Swoim klientom oferujemy kompleksowe i długoterminowe rozwiązania,
optymalnie kształtujące wizerunek organizacji w otoczeniu.
Nasze działania dopasowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów,
tak, by maksymalizować korzyści płynące z zaplanowanych działań.

W naszej ofercie znajdą Państwo m.in.: strategie pr,
relacje z mediami, pr korporacyjny, pr produktowy, pr wewnętrzny,
zarządzanie kryzysowe, szkolenia, materiały informacyjne, b2b,
eventy, konsultacje społeczne.

Zachęcamy do szerszego zapoznania się z pełną ofertą Cumulus PR.

© Grupa Cumulus. Lublin, ul. Lasockiego 24, tel. 081 53 445 44, faks 081 53 444 33

www.agencjacumulus.pl | www.cumuluspr.pl | www.matysik.pl

Grupa Cumulus jest jedną z największych grup marketingowych we wschodniej Polsce. Strukturę grupy tworzą Cumulus Agencja Reklamowa oraz Cumulus PR.

Początkiem powstania grupy było założenie w 1997 roku przez Jana Matysika Agencji Reklamowej Cumulus. Jednak wraz ze wzrostem liczby Klientów i ich wymagań potrzebna była coraz większa specjalizacja.

Część Klientów zlecała agencji działania wyłącznie o charakterze public relations, nastomiast inna część – była zainteresowana wyłącznie klasyczną reklamą.

W 2006 roku podjęliśmy decyzję o podziale firmy, co było naturalną konsekwencją zarówno ze strony rynku, jak i nowej, wewnętrznej organizacji pracy w firmie.

Agencja Reklamowa Cumulus obsługuje dużych, ogólnopolskich klientów.

Nasze działania z zakresu komunikacji marketingowej realizujemy
zawsze w trosce o długofalowy wzrost sprzedaży u naszych Klientów.
Aby osiągnąć takie rezultaty niezbędna jest właściwie
zrealizowana faza analityczna i badawcza. Jest ona podstawą do
tworzenia skutecznych strategii komunikacji marketingowych.

Specjalizujemy się w planowaniu strategii komunikacji marketingowej,
projektowaniu systemów identyfikacji wizualnej,
kampaniach reklamowych, produkcji spotów telewizyjnych
i radiowych, tworzeniu stron www i marketingu internetowym.

Zapraszamy do współpracy i zapoznania się z pełną ofertą. Cumulus PR Sp. z o.o. jako największa agencja public relations we
wschodniej Polsce zajmuje się kompleksowym prowadzeniem działań PR.

Swoim klientom oferujemy kompleksowe i długoterminowe rozwiązania,
optymalnie kształtujące wizerunek organizacji w otoczeniu.
Nasze działania dopasowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów,
tak, by maksymalizować korzyści płynące z zaplanowanych działań.

W naszej ofercie znajdą Państwo m.in.: strategie pr,
relacje z mediami, pr korporacyjny, pr produktowy, pr wewnętrzny,
zarządzanie kryzysowe, szkolenia, materiały informacyjne, b2b,
eventy, konsultacje społeczne.

Zachęcamy do szerszego zapoznania się z pełną ofertą Cumulus PR.

© Grupa Cumulus. Lublin, ul. Lasockiego 24, tel. 081 53 445 44, faks 081 53 444 33

agencja@agencjacumulus.pl
www.agencjacumulus.pl
www.cumuluspr.pl
www.matysik.pl